Loading...
Over Frontrunners 2018-12-01T11:17:31+00:00

Frontrunners is een bediening onder leiding van Tom en Femke de Wal. Ons verlangen is om een generatie ‘frontrunners’ op te zien staan, een generatie die volledig voor God gaat. Dat is dan ook onze missie.

Missie: Een generatie oprichten die volledig voor God gaat.

Wij willen door middel van Frontrunners een platform bieden om deze generatie op te richten en toe te rusten. Dit doen we door het bereiken en toerusten van mensen. We bereiken mensen met het evangelie van Jezus Christus en rusten ze toe om volwassen discipelen te worden in het Koninkrijk van God. Het toerusten doet Frontrunners ook via www.bijbelschool.tv.

Jezus zond Zijn discipelen uit met de opdracht om het Koninkrijk Gods te prediken, te vertegenwoordigen en te demonstreren. Paulus moedigt ons in deze context aan om er alles aan te doen om mensen die nog buiten Gods Koninkrijk staan te winnen en voorop te lopen in het brengen van Gods Koninkrijk op de aarde. Be a frontrunner! Run to win the prize! (1 Kor 9:24). Vooroplopen heeft in deze context dan ook niets te maken met concurrentie of een wedstrijd tegen elkaar. Het heeft te maken met alles willen ontvangen wat God beschikbaar heeft voor hen die in Hem geloven, en om dat weer uit te delen aan andere mensen.

We willen als bediening Gods agenda voor deze tijd aankondigen bij mensen en een ‘nu woord’ van God onderwijzen en spreken. We willen het Koninkrijk van God in zijn volheid en dus met kracht brengen bij mensen.

We geloven in een positieve toekomst voor de kerk van Jezus Christus. Jezus wacht immers tot zijn kerk, zijn bruid, een kerk zonder smet of rimpel wordt. Wij willen bijdragen aan die gemeente van Jezus Christus en helpen om haar te laten stralen.

We geloven dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij wil krachtig bewegen vandaag in Nederland en over de rest van de wereld.

Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. 1 Korinthe 9:24

Frontrunners doet o.a. het volgende:

  • Het spreken in kerken, Bijbelscholen, conferenties en campagnes over de gehele wereld.
  • We hebben een gratis online Bijbelschool – www.bijbelschool.tv – om zoveel mogelijk mensen toe te rusten.
  • We geven trainingen over: genezing, voorziening, (s)preken, geloof, Gods Generals, etc.
  • We houden maandelijkse Revive samenkomsten, gericht op Gods tegenwoordigheid en een beweging van de Heilige Geest.
  • Voice of Faith – twee keer per week zenden we het programma Voice of Faith uit, om zodoende mensen toe te rusten in hun geloof.
  • We organiseren onze eigen evenementen en conferenties zoals worshipnights en faith conferences.