Give 2019-01-17T11:33:46+00:00
Loading...

Voordelen voor partners:
Wij zijn dankbaar dat mensen investeren in Frontrunners en hierdoor meehelpen met ons werk. Wij willen graag een zegen zijn voor onze partners (mensen die maandelijks doneren). Daarom mogen mensen die partner worden een product uit de webshop uitkiezen en krijgen partners elk nieuw product dat wij uitbrengen gratis thuisgestuurd. Dit geldt voor partners die €15,- of meer per maand doneren).

Hieronder kunt u kiezen of u partner wil worden, eenmalig wil doneren of uw maandelijkse bijdrage wil verhogen.
Het rekening nummer voor tienden staat onder de afbeeldingen.
Klik op onderstaande afbeelding om uw keuze te maken.

 

Giften Frontwomen vrouwenwerk: NL89 RABO 0332 2464 42 t.n.v. Frontrunners vrouwen

Giften Frontrunners:  NL82 RABO 0306 8901 86 t.n.v. Frontrunners

Heeft u een speciale bestemming voor uw gift? Vermeld dit dan bij uw transactie.

Building Fund: NL88 RABO 3160 5324 96 t.n.v. Frontrunners

Met Frontrunners en Frontwomen zien we steeds meer groei, hiervoor hebben wij eigen kantoorruimtes, samenkomstza(al/len) en videostudio nodig. Door eenmalig of maandelijks te geven op de Building Fund rekening investeerd u in het onderhoud, huur en eventuele uitbreiding van ons gebouw.

Tiendenrekening: NL54 RABO 0326610111 t.n.v. Frontrunners

Wilt u uw tienden aan Frontrunners/Frontwomen geven? Dan kan u ze overmaken op onze tiendenrekening.

Toelichting tienden Frontrunners.
We hebben de vraag gekregen of mensen hun tienden aan Frontrunners kunnen geven. Ja dat kan! De Bijbel geeft de opdracht om tienden naar het voorraadhuis/voorraadkamer te brengen (Mal. 3:10). Deze voorraadkamers waren plaatsen in de tempel waar de tienden en heffingen werden opgeslagen zodat de Levieten (de priesters die fulltime God dienden) daarvan betaald konden worden (Neh. 10:39-40, 12:44, 13:12). Door uw tienden aan Frontrunners te geven zet u mensen en middelen vrij om Gods Koninkrijk uit te bouwen. Hartelijk dank!

Bedankt voor uw gift!